Hemsida | Introduktion | Om medlemskap | Frågor och svar | Medlemssidor | Från arkiven | Kontakta oss
 

FacebookVideo: Introduktion till Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. i Sverige


En vandring i de gamla mysterierna


MANIFESTO APPELLATIO FRATERNITATIS ROSAE CRUCIS


NB: Dörrarna öppnas på Rösan


Att se världen genom nya glasögon. En serie föredrag med vikt på global etik och evolution. MERA


 

 

 

Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. förvaltar en tidlös kunskap nedärvd från antikens gamla mysterieskolor. Detta vetande, bevarat av invigda genom århundraden och förädlat av nya erfarenheter och vetenskaplig forskning, förmedlas idag till seriösa sökare.

Med mottot känn dig själv lär du genom studier, övningar, seminarier och ritualer att lyssna till din inre visdom och att bygga din egen livsfilosofi – där nyckelord är helhetstänkande och hållbar framtid. Med den fria, kreativa tanken som redskap vinner du insikt och förståelse som leder till inre frid – en frid som fördjupar din roll som medmänniska och medaktör i en värld som behöver dig.

Den moderna mysterieskolan Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. är:
världsomspännande, öppen för kvinnor och män, ideell, opolitisk, utan bindning till sekter och religion.

Rösan Sfinxen
En oas fylld av fred och ro
Storlogen och dess tempel är vackert beläget i lantliga omgivningar i Onsala, strax söder om Göteborg.
MER
Om medlemskap
Här hittar du allt du behöver veta om vad ett medlemskap innebär.
MER
Rosenkreutzarnas historia
Lär mera om denna gamla Orden som genom århundraden bevarat en tidlös visdom.
MER

Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.
En vägvisare till Västerlandets esoteriska tradition En vägvisare till Västerlandets esoteriska tradition

Detta häfte ger detaljerad information om Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.
Det ger också en introduktion i Ordens historia och det fundament som Rosenkors-impulsen vilar på.

MERA

 


spaera infinitaFör våra medlemmar:

Välkommen till Salon Rose Croix.
Ett webbgalleri skapat av konstnärer som är medlemmar i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Salon Rose Croix


Tidningen ROSENKORSET i ny design med artiklar om kabbala, alkemi, hermetism, mystik och mycket mer. Se Rosenkorset.

Den gamla herrgården Rösan behöver renoveras. Läs om projekt: Senaste Nytt
Svar under Forum: Vårt tempel och element; känn dig själv; klippot i kabbala
Tankar från Sanktum: Ditt liv är magiskt ...

Tidningen Aurora för juni månad 2015 med många viktiga meddelanden för medlemmar.


Känn dig själv
En bildsekvens om vår Ordens värden

Andra språk
Här hittar du länkar till Ordens webbsidor i andra länder.